V letošním roce se mi podařilo nahlédnout k projektu, kde se využívá poměrně nová technologie Flutter od Google.

Flutter je technologie určená pro vývoj cross platformních aplikací. To ve zkratce znamená, že aplikaci píšete jednou a můžete ji vydat pro více platforem. Flutter podporuje obě mobilní prostředí, tady iOS i Android. U desktopových operačních systémů to jsou Windows, Mac OS i Linux. Aplikaci dostaneme i do webového prohlížeče přeloženou do Javascriptu.

Flutter je psán v jazyce Dart, který je taktéž vyvíjen Googlem. Obě technologie jsou vyvíjeny jako open source. Dart je objektově orientovaný jazyk. Je podobný Javě nebo C.

Aplikace je sestavovaná pomocí widgetů. Jde o různé variace. Flutter jich má spoustu předpřipravených, lze samozřejmě psát vlastní. Celé rozhraní je pak sestaveno z celého stromu různě zanořených widgetů.

Flutter i jazyk Dart disponují přehlednou dokumentací. Na učebních portálech jako je Udemy jsou k dispozici rozsáhlé kurzy.

Pro databázi je téměř nativně podporována Firebase.

Nástroje

Vývojáři udržují pluginy pro populární IDE nástroje VS Code a Android Studio. Kód si můžete vyzkoušet v jednoduchém editoru DartPad nebo si vyzkoušejte rovnou robustnější vývojové online prostředí Flutlab, za kterým pokud jsem správně našel stojí tým ze Slovenska.

Zajímavý je také projekt FlutterFlow, který umožňuje si aplikaci rovnou nadesignovat.

Pro automatizovaný deploy a produkční nasazení do App Storu nebo Google Play můžete využít FlutterCI nebo třeba Bitrise.

Pro otestování na mnoha zařízení mrkněte na projekt Appetize.