Programování na iPadu je čím dál více zmiňované téma. Začínají se postupně objevovat nové služby, které umožňují programování v cloudu.

Aktualizováno 03.09.2021

IDE

Github Codespaces je první opravdu velkou hybnou silou v přesunu vývoje do cloudu. I další služby jako Gitpod fungují na podobném principu. Samotný online nástroj pro vývoj je Visual Studio Code v prohlížeči a k tomu máte možnost si nastartovat projekt ve virtuálních kontejnerech s vlastním prostředím. Což je skvělé po standartizaci projektů skrz všechny vývojáři, pokud je to ovšem pro konkrétní projekt žádoucí.

Díky projektu code-server (coder.com) si můžete rozjet VSCode i na svém počítači nebo serveru a pracovat pomocí prohlížeče. Projekt code-server najdete na github.com. Pro jednoduché vyzkoušení jsem vytvořil ukázkový projekt a také napsal krátký článek.

Aplikace, které aktivně využívám

Blink Shell

App Store

SSH klient pro vzdálenou správu serverů a dalších zařízení. Geekovsky provedená vizualizace aplikace. Integrovaná podpora mnoha příkazů (curl, ping…).

Textastic

App Store

Textový editor, který zvládne obarvit kód většiny jazyků. Pohodlné používání. Integrovaný (s)FTP klient. Lze upravovat repozitáře stažené přes Working Copy.

Working Copy

App Store

GIT klient. Umožňuje stažení repozitářu a základní práci (pull, push, merge, fetchm commit), preview markdown souborů.

FTPManager

App Store

(s)FTP klient pro přenos souborů.

Rest

App Store

Rest API client pro testování rozhraní aplikací.

Inspect browser

App Store

Webový prohlížeč s přibalenými vývojářskými nástroji.

GitHub

App Store

Aplikace pro procházení obsahu na populárním úložišti zdrojových kódů.

Jump

App Store

Správa vzdálené plochy s rozšířenou podporou Apple zařízení.

Tipy na další zajímavé aplikace

SQLPro Studio

App Store

SQL klient pro MySQL a Postgres. Lze zakoupit samostně pro jednotlivé typy DB. Zatím jsem testoval jen verzi zdarma. Cena mě zatím ještě drží dále.

Pythonista

App Store

Pískoviště pro Python scripty. Ideální místo pro začátek výuky v tomto populárním jazyku.

DraftCode

App Store

PHP IDE. Lze v něm rozjet WordPress. Má integrovaný composer,PHPMYADMIN (jako klient pro vzdálené MySQL servery), PHP kompilátor, komunikuje s Working Copy. Podpora pro psaní s čistým neobjektovým PHP (autocomplete).

play.js

App Store

Prostředí pro JavaScript. Integrovaný git klient, Node.js. Podpora projektů (React.js, Vue.js, Next.js, Webpack, Express, Babel).

Playgrounds

App Store

Škola hrou. Ideální prostředek jak se seznámit s jazykem Swift (aplikace pro Apple zařízení) a programováním obecně.

Koder

App Store

Multijazykový editor. Integrace (s)FTP, SSH, podpora pro Working Copy, (autocomplete).